ZPMP - 2% z daní z príjmov zo ZČ - Denné detské sanatórium, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vážený(á) pán(i),

dovoľte nám, aby sme Vás aj touto cestou oslovili a požiadali o vyjadrenie Vašej podpory - dvojpercentnej  dane zo mzdy fyzických a právnických osôb, ktorého prijímateľom bude občianske združenie (OZ) -  Združenie na pomoc telesne a mentálne postihnutým „Pomoc v živote“ v Kežmarku. Toto OZ  sa profiluje ako občianska aktivita odborníkov, rodičov detí s rôznym druhom a stupňom zdravotného postihnutia a sympatizantov, ktorí sa rozhodli rôznou mierou osobnej iniciatívy prispieť a prispievať k zlepšovaniu kvality života ľudí so zdravotným postihnutím. Strešným partnerom je  spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotníctva - Denné detské sanatórium, s.r.o. v Kežmarku (viac informácií na našej webovej prezentácii – www.ddsanatorium.sk).  
Využitím predstavovanej príležitosti formou poskytnutia sumy z dvojpercentnej dane zo mzdy môžete podporiť svet, ktorý sa priamo dotýka ľudí a to najmä detí s telesným a mentálnym postihnutím. Touto podporou budete vlastnou mierou zabezpečovať podmienky na stabilizáciu a  optimalizáciu zdravotného stavu i sociálneho prostredia deťom, ktoré Vašu pomoc potrebujú, podporíte participáciu spoločného riešenia nastoleného spektra spoločenskej potreby .
Za spoluprácu a podporu Vám v mene našom a aj v mene detí s postihnutím úprimne ďakujeme.
Za kolektív členov a sympatizantov
             
PhDr. Terézia Semaňáková, PhD.
  predseda občianskeho združenia         

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky