O nás - Denné detské sanatórium, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Prevádzkové hodiny:

amulancia:
pondelok, streda, štvrtok, piatok - 7.00 - 16.00 h
utorok - 15.00 - 18.00 h
ambulancia FBLR - mobil: 0918 364 605

materská škola:
pondelok - piatok - 6.30 - 16.30 h

Budova zariadenia je situovaná v centre mesta Kežmarok neďaleko všetkých hlavných komunikácií
Denné detské sanatórium vzniklo v  roku 1991 reprofilizáciou detských jaslí ako reakcia na meniace sa  pomery v nazeraní na výchovu detí po roku 1989. Zámerom tejto  reprofilizácie bolo vytvorie zariadenia, ktoré by pokrylo nefunkčné prostredie starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím.

Hybnou  silou počiatočných aktivít bolo vytvorené partnerstvo s prof. Karolom  Matulayom, ktorý pôsobil aj ako garant tohto projektu a ktorý pomohol  vytvoriť jeho základné prvky. Cieľovou skupinou novovzniknutého  zariadenia sa stali v prvej fáze deti s telesným, mentálnym a  kombinovaným postihnutím. V zariadení sa postupne rekvalifikoval  zdravotnícky personál do podoby profesionálneho tímu.

Do roku  2002 existovalo zariadenie ako súčasť NsP v Kežmarku ako jej externá forma. Po privatizácii zdravotníctva došlo k vybudovaniu súčasnej podoby  komplexnej starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím a to so  všetkými piliermi, ktoré ju podporujú.

Poslednou výraznou zmenou v  konštrukcii zariadenia bolo založenie súkromnej materskej školy pri  zdravotníckom zariadeni, ktoré sa stalo prvým svojho druhu v rámci celej  SR.
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky