Detský stacionár - Denné detské sanatórium, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Personál:

sociálny pedagóg
detská sestra, pedagóg
opatrovateľka
Denná starostlivosť v zariadení je poskytovaná od 3. do max. 8. roku veku dieťaťa. Všetkým prijatým deťom poskytujeme rôzne špeciálne a liečebné terapie, ktoré sú indikované na základe odporúčania odborníkov. Lekár vykoná príslušnú dokumentáciu spojenú s príjmom dieťaťa do denného stacionára. Po uplynutí stanoveného veku dieťaťa určeného pre pobyt v dennom stacionári, sa ukončuje rehabilitácia v rámci denného stacionára. Lekár na základe vyšetrenia určí ďalší postup. Rozhodne, či je nutná ďalšia rehabilitácia formou ambulantnej liečby, alebo sa liečba môže ukončiť. V prípade pokračovania liečby, určí termín kontrolného vyšetrenia.

Na základe vyšetrenia a odporučenia odborníkov je dieťaťu vypracovaný individuálny terapeutický program a individuálny výchovno-vzdelávací plán.

Činnosti:
1. Individuálne stimulačné programy
2. Fonetické cvičenia
3. Rečová terapia
4. Orofaciálna stimulácia
5. Liečebná pedagogika
6. Sociálna pedagogika
7. Montessori - liečebná pedagogika
8. Špeciálna pedagogika
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky