Detská psychologická ambulancia - Denné detské sanatórium, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Mgr. Gabriela Schwartzová, klinický psychológ
tel. 052/452 3842
Poskytuje psychodiagnostické, psychoterapeutické a poradenské služby pre deti, dorast a rodiny.

Psychodiagnostika:
Posúdenie celkového stavu dieťaťa, vývinovej úrovne, intelektu, osobnosti, posúdenia porúch správania, porúch súvisiacich so základným telesným ochorením, telesnými a zmyslovými poruchami, krízová diagnostika u detí zanedbávaných a zneužívaných.

Psychoterapia:
Individuálna, rodinná, pri poruchách správania, emócií, krízové intervencie

Poradenstvo:
Vývinové - pre rodičov detí so zaostávaním psychomotorického vývinu, izolovaným zaostávaním niektorých funkcií, telesne, zmyslovo handicapovaných. Pre rodičov detí s poruchami správania, učenia, pre rodiny dysfunkčné. Krízové poradenstvo.
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky